Close Menu

Testing Information  FSA Testing Calendar

April 1-      3rd ELA FSA

April 2-      3rd ELA FSA
4th & 5th Writing FSA

May 4-      4th & 5th ELA FSA

May 5-      4th & 5th ELA FSA

May 7-      3rd-5th Math FSA

May 8-      3rd-5th Math FSA

May 11-    5th Science State Testing

May 12-    5th Science State Testing